Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencjalizm a tajemnica: obrona ezoterycznej moralności Katarzyna de Lazari-Radek Peter Singer s. 5-32
Kryterium genetyczne w sporze o aborcję Mirosław Rutkowski s. 33-66
Minimalizacja cierpienia zwierząt a wegetarianizm Krzysztof Saja s. 67-83
Status moralny zwierząt a dwa rodzaje potencjalności Urszula Zarosa s. 85-96
Tortury i egzekucje w etyce kata Roman Tokarczyk s. 97-124
Zasada podwójnego skutku i zasada moralnej symetrii a kwestia legalizacji eutanazji Wacław Janikowski s. 125-138
Próba oceny sytuacji granicznych związanych z chorobą i umieraniem Bogna Wach s. 139-169
Przemoc a obywatelskie nieposłuszeństwo Artur Szutta s. 171-187
Religia według Hume’a Milena Jakubiak s. 189-218
Kilka uwag w sprawie kryterium genetycznego w sporze o (nie tylko) aborcję Tomasz Kąkol s. 219-224
O kryterium genetycznym w sporze o aborcję raz jeszcze : odpowiedź na zarzuty Mirosław Rutkowski s. 225-231
Dlaczego wegetarianin nie jest zainteresowany minimalizacją cierpienia zwierząt Adriana Schetz s. 232-238
Utylitaryzm i welfaryzm a uzasadnienie wegetarianizmu Krzysztof Saja s. 239-247