Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią” : F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji Michał Kruszelnicki s. 5-29
De AnimaArystotelesa oczami Franza Brentano : budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica Sonia Kamińska s. 31-50
Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 51-68
Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego Jacek Jarocki s. 69-88
Korzenie myśli libertariańskiej Hubert Staśkiewicz s. 89-108
Rozumowanie Mistrza a determinizm Mateusz Klonowski Tomasz Jarmużek (aut. dzieła rec.) s. 109-116
O chrześcijaństwie u C. G. Junga w perspektywie interdyscyplinarnej Kazimierz Rynkiewicz Henryk Machoń (aut. dzieła rec.) s. 117-122