Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża : krytyka argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski Dariusz Łukasiewicz s. 5-19
Logika chronologiczna i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 21-42
Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? Witold P. Glinkowski s. 43-59
Czy filozofia Martina Heideggera jest „antynaturalistyczna”? Magdalena Hoły-Łuczaj s. 61-85
Maska i myśl : sobość a ars vivendi w myśli George’a Santayany Katarzyna Kremplewska s. 87-110
Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej? Markus Lipowicz s. 111-134
Od metafizyki do empirii : antropologiczno-filozoficzne wizje człowieka Karol Chrobak s. 135-156