Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzaje samoświadomości Robert Poczobut s. 5-31
Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii Renata Ziemińska s. 33-51
Znaczenie pojęć dla samowiedzy według Christophera Peacocke’a Anita Pacholik-Żuromska s. 53-70
Ja z pierwszoosobową perspektywą jako wyznacznik tożsamości osobowej Tomasz Kąkol s. 71-87
Naturalizm a fakty semantyczne : rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha Aleksandra Derra s. 89-108
Dyskusja Davidson-Quine na temat znaczenia i wiedzy : krótki przewodnik Tomáš Marvan s. 109-123
„Teraz” u Parmenidesa: B 8.5 Jerzy Pawliszcze s. 125-144
Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? : Polemika z poglądami S. Judyckiego Paweł Przywara s. 145-157
Bóg i dowód Stanisław Judycki s. 158-160
Czy możemy spać spokojnie? Adriana Schetz Daniel C. Dennett (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Ludwig Wittgenstein jako filozof podmiotowości Ireneusz Ziemiński Katarzyna Gurczyńska (aut. dzieła rec.) s. 168-176