Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria reprezentacji dyskursu a kontekstualizm Joanna Odrowąż-Sypniewska s. 5-26
Czy sądy metafizyczne mówią coś o świecie? Wittgensteinowskie źródła deflacjonizmu metafizycznego i jego modele Sebastian Tomasz Kołodziejczyk s. 27-63
Wittgenstein jako socjolog codzienności Katarzyna Gurczyńska-Sady s. 65-78
Sumienie i autonomia Mirosław Rutkowski s. 79-122
Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji Andrzej Dąbrowski s. 123-146
Sztuka, język i milczenie Anna Głąb s. 147-174