Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość własnej śmierci Mirosław Rutkowski s. 5-35
Amartya Sen o prawach człowieka Katarzyna Guczalska s. 37-72
Wiedza, która transformuje : teoriopoznawcze zagadnienia jogi klasycznej Natalia Stala s. 73-91
Buddyjskie pojęcie pradźńapti i jego wykładnia w filozofii Nagardźuny Marek Szymański s. 93-119
Odmiany rozumu ludzkiego według Emila Ciorana Paweł Wójs s. 121-136