Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość fenomenalna a problem intencjonalności : o intencjonalności fenomenalnej Paweł Gładziejewski s. 5-25
Czy hipoteza Wielkiej Iluzji jest problemem dla teorii percepcji? Katarzyna Szymańska s. 27-40
Hipotonia ortostatyczna i zespół zamknięcia a fizjologia świadomości Daria Schetz s. 41-49
Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego Joanna Zegzuła-Nowak s. 51-73
Wybór obiektywnej niepewności jako postawa filozofii egzystencji : Søren Kierkegaard i Odo Marquard Dominika Boroń s. 75-89
Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym Justyna Wodzik s. 91-104
Summa filozofii chrześcijańskiej Stanisław Judycki Ireneusz Ziemiński s. 105-122
Bóg i inne osoby – odpowiedź na zarzuty Ireneusza Ziemińskiego Stanisław Judycki s. 123-138