Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seksualny solipsyzm Rae Langton s. 5-59
O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera Dorota Sepczyńska s. 61-87
Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty) Zbigniew Ambrożewicz s. 89-108
Rozumienie libertarianizmu Hubert Staśkiewicz s. 109-126
Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza Agnieszka Smrokowska-Reichmann s. 127-149