Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Natura relacji epistemicznej Stanisław Judycki s. 5-48
Subiektywne – intersubiektywne – obiektywne w ujęciu G. Fregego Katarzyna Niebrój s. 49-68
Czy kompetencja językowa jest wiedzą? Jan Wawrzyniak s. 69-94
Co to jest zawartość pojęcia? Sądy analityczne i syntetyczne według C. I. Lewisa Robert Rogoziecki s. 95-123
Luka eksplanacyjna a pojęcia własności fenomenalnych : stanowisko Josepha Levine’a Adriana Schetz s. 125-148
Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji Paweł Sikora s. 149-162
Ontologia czterowymiarowa a podróż w czasie : analiza argumentu Theodore’a Sidera Adam Andrzejewski s. 163-180