Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia i etyka wobec pytań o kryterium normalności Halina Promieńska s. 5-23
Moralność a stronniczość Piotr Bołtuć s. 25-36
Współczesne argumenty za naturalizmem etycznym Wacław Janikowski s. 39-52
Zagadnienie wolności osoby ludzkiej w ujęciu Leibniza Przemysław Gut s. 53-72
Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm Józef Dębowski s. 73-111
Kant i Russell o sądzie Włodzimierz Heflik s. 113-125
O wrażliwości kontekstowej zdań typu „S wie, że P” Rafał Palczewski s. 127-155
Między teorią poznania a teorią komunikacji : podstawowe sposoby formułowania pojęcia rozumu we współczesnej filozofii transcendentalnej Rafał Misiak s. 157-174
Aktywność filozoficzna kobiet w Grecji okresu klasycznego Bartłomiej Ramian Maria Robaszkiewicz s. 175-186
Aktywność filozoficzna kobiet w Grecji okresu klasycznego Bartłomiej Ramian Maria Robaszkiewicz s. 175-186
Czy Bóg istnieje? William Lane Craig (aut. dzieła rec.) s. 187-199