Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępu Andrzej Przyłębski s. 7-10
Kategoria godności człowieka w świetle hermeneutyki Andrzej Bronk s. 11-29
Pytanie o człowieka w hermeneutyce Gadamera Paweł Dybel s. 31-54
Antropologia hermeneutyczna Wilhelma Diltheya Andrzej Przyłębski s. 55-70
Wilhelm von Humboldt jako prekursor antropologii hermeneutycznej Wiesław Małecki s. 71-86
Majeutyczny autoportret – obraz człowieka w hermeneutycznej praksis Kierkegaarda Jaromir Brejdak s. 87-111
Obraz człowieka w filozofii Schleiermachera Maciej Potępa s. 113-132
Hermeneutik der Faktizität : Überlegungen im Anschluss an Heidegger Michael Großheim s. 133-159
Paula Ricoeura antropologiczna hermeneutyka osoby jako l’homme capable Andrzej Wierciński s. 161-176
Die hermeneutische Erfahrung zwischen Weltoffenheit und dialog Riccardo Dottori s. 177-198
Możliwości i ograniczenia hermeneutycznego ujęcia człowieka Włodzimierz Lorenc s. 199-218
„Daj głos boleści…” : przyczynek do hermeneutycznego podejścia w psychoanalizie, psychoterapii i psychiatrii Hermann Lang s. 219-234
Samorozumienie nowoczesnego człowieka w świetle ewolucji Ferdinand Fellmann s. 235-245
Człowiek jako niemożliwość : antropologia fenomenologiczna Franz Josef Wetz s. 247-269
Die macht der herrschenden verstehbarkeit : Über bedingungen eines nicht-trivialen Zusammenhangs von antropologie und hermeneutik Rainer Adolphi s. 271-298