Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parmenidesa kula bytu Jerzy Pawliszcze s. 5-26
Cel wczesnej i późnaj filozofii L.Wittgensteina: ten sam, czy inny? Katarzyna Gurczyńska s. 27-44
Śmierć i myślenie Werner Stegmaier s. 45-64
Samobójstwo estetyczne : na marginesie Quo vadis H. Sienkiewicza Ireneusz Ziemiński s. 65-134
Teodycea braku teodycei : problem zła w koncepcji J. Hicka Krzysztof Hubaczek s. 135-156
Zaratustra, adwersarz czy uczeń Jezusa? Porównanie obydwu przesłań Jaromir Brejdak s. 157-172
Hermeneutyka jako filozofia pierwsza Ireneusz Ziemiński Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
Heidegger nieautentyczny Mateusz Bonecki Jakub Duraj Kamil Sipowicz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
W poszukiwaniu granic rozumu Andrzej Przyłębski Rolf-Peter Horstmann (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Pytać o życie filozoficznie Rolf Kuhn Andrzej Przyłębski s. 190-192
Dwieście lat z Kantem Zuzanna Adam M. Potępa Z. Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 193-194