Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o istnienie osoby Ireneusz Ziemiński
Wprowadzenie Robert Poczobut s. 7-10
Jak powstaje świadomość ciała? Stanisław Judycki s. 11-48
Redukcje świadomości i problem trzeciej drogi Małgorzata Kowalska s. 49-79
Świadomość jako system względnie izolowany : u podstaw Ingardenowej ontologii umysłu Robert Poczobut s. 81-103
Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle Marek Hetmański s. 105-131
Obliczeniowe teorie świadomości Marcin Miłkowski s. 133-154
O naturze, rodzajach i sposobie istnienia reprezentacji umysłowych Urszula M. Żegleń s. 155-185
Onto-semantyczny wymiar sporu o istnienie treści niepojęciowej Sebastian Tomasz Kołodziejczyk s. 187-210
Zakorzenienie umysłu w obiektach abstrakcyjnych Robert Piłat s. 211-233
Liczby rzeczywiste jako przedmiot intencjonalny Piotr Błaszczyk s. 235-261
Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk Józef Bremer s. 263-290
Problem indywiduacji i internalizacji działań Katarzyna Paprzycka s. 291-315
Spór o istnienie osoby Józef Bremer Ireneusz Ziemiński s. 317-325
W obronie podmiotu otwartego : polemika z recenzją I. Ziemińskiego Katarzyna Gurczyńska-Sady s. 326-332