Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem przemian w medycynie europejskiej w XVI-XIX w. w świetle wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki Bożena Płonka-Syroka s. 5-38
Historia medycyny a historia zdrowia publicznego Jan Nosko s. 39-62
Historyk i lekarz jako badacze dziejów nauk medycznych Jaromir Jeszke s. 63-83
Trwałość i zmienność warunków zdrowotnych ludności chłopskiej w Rzeczypospolitej w XVIII w. Tadeusz Srogosz s. 85-104
Metoda oszczędzania sił chorego w XIX w. terapii medycznej Bożena Urbanek s. 105-112
Estetyka lekarska w pracach polskich lekarzy na przełomie XIX i XX w. Jarosław Barański s. 113-124
Ludwik Hiacynt Gąsiorowski - lekarz, działacz polityczny i historyk medycyny Zdzisław Krawczuk s. 125-156
Inspiracje humanistyczne w psychiatrii : uwagi na marginesie "Filozofii medycyny" Henrika R. Wulffa, Stinga Andura Pedersena i Rabena Rosenberga, PWN, Warszawa 1993, ss. 275 Joanna Wójcik Sting Andur Pedersen (aut. dzieła rec.) Raben Rosenberg (aut. dzieła rec.) Henryk R. Wulff (aut. dzieła rec.) s. 157-165
"Stanisław Konopka 1896-1982 : zarys monograficzny", Halina Dusińska, Warszawa 1995 : [recenzja] Marek Wagner Halina Dusińska (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Czystość i brud : higiena ciała od średniowiecza do XX wieku", Georges Vigarello ; tł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996 Bożena Urbanek Bella Szwarcman-Czarnota (aut. dzieła rec.) Georges Vigarello (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Medycyna polskiego renesansu", Wiktor Piotrowski, Jawor 1995 : [recenzja] Wiesław Stembrowicz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764)", Wiktor Piotrowski, Jawor 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Nursing - the finest art : an illustrated history", Patricia Donahue, St. Louis 1996: [recenzja] Jaromir Jeszke Patricia Donahue (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Zarys historii medycyny starożytnej Mezopotamii", Irving L. Finkel, Poznań 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Irving L. Finkel (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Historia epidemii : od dżumy do AIDS", Jacques Ruffié, Jean Charles Sournia ; tł. Bożena Anna Matusiak, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bożena Anna Matusiak (aut. dzieła rec.) Jacques Ruffié (aut. dzieła rec.) Jean Charles Sournia (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : czynniki i kierunki przemian", Jaromir Jeszke, Wrocław 1996 : [recenzja] Maciej Wszędyrówny Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Archiwalia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych w okresie 1919-1924 w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie Elżbieta Więckowska s. 197-202
Dziewiętnastowieczna metodyka postępowania lekarskiego (teoria a praktyka medyczna) - sesja w Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa, 13 grudnia 1996 Bożena Urbanek s. 203-204