Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Problem wyboru teorii w badaniach biologicznej egzystencji człowieka w dziejach Tadeusz Srogosz s. 7-24
Śmierć według wierzeń staroizraelskich Franciszek M. Rosiński s. 25-41
Motyw tańca śmierci : o kulturowej erozji figury wyobraźni Jarosław Barański s. 43-59
Pojęcie miłosierdzia w opiece nad chorym do XIX w. Bożena Urbanek s. 61-76
Chirurdzy, felczerzy i cyrulicy w dobrach Radziwiłłów linii nieświeskiej w XVIII w. Krzysztof Zuba s. 77-104
Lwowska prasa stomatologiczna w okresie międzywojennym Anita Sosnowska s. 105-118
Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945-1998 Anita Magowska s. 119-151
Izba Lekarska Lwowska Teresa Szkudaj s. 153-162
"Eine neue >>Kultur des Gebädrens<< : die Medikalisierung von Geburt im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland. Seria: Medizin Gesellschaft und Geschichte", Hans-Christoph Seidel, "Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung". Beiheft 11, 1998) : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Hans-Christoph Seidel (aut. dzieła rec.) s. 163-173
"Sentencje i porady na każdy dzień", Hildegarda z Bingen ; oprac. Angelika Conrad-Seibert i Karin Hechtberger ; tł. Daria Polańska i Olaf Piotrowski, Poznań 1998 : [recenzja] Anita Magowska Hildegarda z Bingen (aut. dzieła rec.) Angelika Conrad-Seibert (aut. dzieła rec.) Karin Hechtberger (aut. dzieła rec.) Olaf Piotrowski (aut. dzieła rec.) Daria Polańska (aut. dzieła rec.) s. 174-176
VIII Naukowa Konferencja Historii Medycyny Białorusi pt. "Medycyna Białorusi w XX w.". Witebsk 29-30 X 1998 r. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 177-182
Sesja naukowa pt. "Lwowskie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Wrocław 11 grudnia 1998 r. Joanna Mackiewicz Teresa Szkudaj s. 183-185
XIX Bałtycka Konferencja Historii Nauki, Wilno 15-17 stycznia, 1999 r. Jaromir Jeszke s. 186-188