Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy medycyna jest sztuką czy nauką? - rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasów przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej Ryszard W. Gryglewski s. 7-24
Kilka uwag na temat tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny Stefan Zamecki s. 25-33
Stanisława Lema związki z medycyną Jerzy Janiuk s. 35-78
Szpitale dziecięce w Europie 1802-1908 Anna Marek s. 79-92
Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej Magdalena Paciorek s. 93-124
"Syjoniści do Syjonu" : polityczna emigracja polskich lekarzy pochodzenia żydowskiego w 1968 r. w kontekście historycznym Bożena Płonka-Syroka s. 125-136
Filozofia E. Fromma na podstawie "Ucieczki od wolności" Joanna Urbanek s. 137-170
Koncepcja Ericha Fromma na podstawie "Ucieczki od wolności" J. Urbanek s. 137-170
"Między literaturą a medycyną : literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954) : rys życia i działalność naukowa", W. Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905 : współtwórca nowoczesnej chirurgii", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Izabela Kachocka Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod. red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Maria E. Kempa Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. : profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944-1950)", pod red. Bożena Urbanek, Warszawa 2004-2005 : [recenzja] Małgorzata Marcysiak Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Zło tolerowane : prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku", Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Jolanta Sikorska-Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 194-196
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Medizin und Judentum" zatytułowanej "Zionismus und Medizin", Drezno 7-8 września 2005 Bożena Płonka-Syroka s. 197-202
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu "Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku " - Ustroń, 24 - 26 marca 2006 roku Magdalena Paciorek s. 203-205