Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Anatomia a sztuki plastyczne w czasach nowożytnych Karolina Stojek-Sawicka s. 5-27
Medycyna homeopatyczna a magia Dorota Angutek s. 29-41
Stosunek do duszy i ciała w kategorii "dobrej śmierci" - w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich Magdalena Paciorek s. 43-54
Opieka lekarsko-zdrowotna i sanitarna w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Elżbieta Więckowska s. 55-68
Dziewiętnastowieczne środki medyczne wykorzystywane w terapii chorób dziecięcych Anna Marek s. 69-82
Eugenika jako jeden z elementów schematu fabularnego antyutopii Ewa Baum Michał Musielak s. 83-98
Choroby społeczne w okresie międzywojennym w województwie lwowskim Małgorzata Marcysiak s. 99-136
Urodzenia nieślubne w wybranych powiatach północnego Mazowsza w okresie II Rzeczypospolitej na podstawie aktów urodzenia urzędów stanu cywilnego Teresa Dworecka s. 137-166
"Apteka Rektorska w Zamościu", A. Wróbel, Łódź 2007 : [recenzja] Anna Marek Andrzej Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Apteka >>Pod Złotym Lwem<< w Toruniu", A. Drygas, Łódź 2006 : [recenzja] Magdalena Paciorek Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu", W. Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna Śmierć" - Białystok, 7.12.2006 Marek Rafalski s. 179-181
Sprawozdanie z konferencji "Pielęgniarstwo polskie na przełomie wieków - 50 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego" - Warszawa, 15.09.2007 Marek Rafalski s. 183-184
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu "Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX w." - Warszawa, 10.05.2007 Wiesława Wardziak s. 185-188