Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia medycyny wobec relatywizmu Jerzy Strojnowski s. 5-18
Etnologia wobec zagadnień medycyny jako obszaru penetracji badawczych Adam Paluch s. 19-28
Wpływ koncepcji makro i mikrokosmosu na pojmowanie choroby i chorego człowieka Zofia Kalemba s. 29-38
Początki polskiego słownictwa w dziedzinie opieki i pielęgnacji chorych do 1838 r. Bożena Urbanek s. 39-62
Lekcje anatomii Rembrandta: sekcje zwłok jako ostatni akt spektaklu kaźni Jarosław Barański s. 63-73
Propozycje programowe w zakresie reformy kształcenia medycznego w latach 1926-1939 Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 75-90
Wzmianki i opisy medyczne w kronice Janka z Czarnkowa Jolanta Brzozowska s. 91-101
Ocena obserwacji Maurycego Beniowskiego dotyczących febry na wyspie Madagaskar z lat 1773-1776 Antoni Jonecko Edward Kajdański s. 103-111
Bogusław Radziwiłł (1620-1669) - portret psychofizyczny magnata w świetle listów i pamiętników Krzysztof Zuba s. 113-136
Postęp w badaniu fizykalnym chorego w XIX stuleciu na ziemiach polskich Wiesław Stembrowicz s. 137-145
Archiwalia grodzieńskie Bożena Urbanek s. 147-151
"Polska medycyna oświeceniowa", Wiktor Piotrowski, Jawor 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur", Jean-Pierre Bois ; przeł. Katarzyna Marczewska, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jean-Pierre Bois (aut. dzieła rec.) Katarzyna Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Der Begründen der polnischen Odontologie - Cieszyński Antoni (31.05.1882 - 04.07.1941 - ein Opfer des Nationalsozialismus) = Twórca polskiej stomatologii - Cieszyński Antoni (31.05.1882-04.07.1941) - ofiara nazizmu", Barbara Wojciechowska, Düsseldorf 1996 : [recenzja] Adam Masztalerz Barbara Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Casimir Funk und der Vitaminbegriff", Berhard Schulz, Düsseldorf 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bemhard Schulz (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów", pod red. A. Felchnera i B. Płonki-Syroki, Wrocław 1997 : [recenzja] Bogdan Rok s. 169-171
XVIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Sopot 26-28 września 1997 r. Jaromir Jeszke s. 173-175
VI Wspólny Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny, Drezno 10-11 października 1997 r. Bożena Płonka-Syroka s. 176-178
Konferencja Naukowa pt. "Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci", Wrocław 5 grudnia 1997 r. Jaromir Jeszke s. 179-180
Konferencja naukowa pt. "Warszawskie środowisko lekarskie", Warszawa 16 stycznia 1998 r. Bożena Urbanek s. 181-182