Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Medycyna romantyczna w Niemczech jako eksplikacja filozoficznego rozumienia świata i człowieka - Mesmer i mesmeryzm Leon Miodoński s. 5-32
Mit i myśl etyczna w starożytnej Grecji Jacques Boulogne Zofia Podgórska-Klawe (tłum.) s. 33-52
Praktyki medyczne w ujęciach nieklasycznych: Michel Foucault i "Actor-network theory" Ewa Bińczyk s. 53-73
Niechciana pamięć - polski ruch eugeniczny w latach międzywojennych : na marginesie artykułu Krzysztofa Kawalca Magdalena Gawin s. 75-93
Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Sanitarnych pierwszych dziesięciu promocji (1922-1930) : na podstawie archiwum dra Romana Jakubskiego Tomasz Morawski s. 95-130
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w latach 1918-1954 : organizacja, cele, zadania Elżbieta Więckowska s. 131-152
Ochrona zdrowia w dzisiejszej zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym (1921-1939) Eugeniusz M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 153-174
Pacjent i medycyna we współczesnym Kazachstanie : postawy wobec biomedycyny i medycyny komplementarnej Danuta Pekala-Gawęcka s. 175-198
Europejskie muzea historii medycyny : w trosce o własne dziedzictwo Zofia Podgórska Klawe s. 199-208
Zbiory homeopatyczne Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie Jaromir Jeszke s. 209-215
Była taka podchorążówka w Warszawie... : (wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-2001) Tomasz Morawski s. 217-222
Atramentowe znaki pamięci : listy kobiet w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej : wystawa: 17.10 - 30.11.2001 r. Joanna Mackiewicz s. 223-232
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej", Jaromir Jeszke, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Historia położnictwa i ginekologii w Polsce", E. Waszyński, Wrocław 2000 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Edward Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 244-251
"Stomatologia w malarstwie", Armelle Baron, Pierre Baron, Kraków 1999 : [recenzja] Bożena Urbanek Armelle Baron (aut. dzieła rec.) Pierre Baron (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Wiersze z domu zmęczonego Boga", Ewa Libura, Wrocław 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Ewa Libura (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Ospa we Wrocławiu", Michał Sobków, Wrocław 2000 : [recenzja] Marek Szymczak Michał Sobków (aut. dzieła rec.) s. 258-260
VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. "Chory między samostanowieniem a paternalizmem". Lutherstadt Wittenberg, 6-8 września 2001 r. Jaromir Jeszke s. 261-264
Międzynarodowa konferencja "Przeszłość zrozumieć - przyszłość kształtować". Krzyżowa, 14-16 września 2001 r. Teresa Szkudaj s. 264-268
Konferencja "70-lecie utworzenia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie", Wilno,20 września 2001 Joanna Mackiewicz s. 268-272
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku", Świeradów-Zdrój, 27-29 września 2001 r. Bożena Płonka-Syroka s. 272-277