Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zęby, robaki, ból i zaklęcie - refleksje nad ikonografią stomatologiczną i folklorem zębowym Jowita Jagla s. 7-29
Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej (cz. 1) Jerzy Janiuk s. 31-81
Lekarze-folkloryści na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu Lilianna Wdowiak s. 85-108
Opieka dentystyczna w województwie lwowskim w latach 1929-1939 Małgorzata Marcysiak s. 111-125
Średnie szkolnictwo dentystyczne w latach 1949-1961 ze szczególnym uwzględnieniem doniesień prasowych "Służby Zdrowia" Maria Lipińska s. 127-148
Idea ruchu stachanowskiego w sektorze zdrowotnym w latach 1948-1956 : (na przykładzie czasopisma "Służba Zdrowia") Magdalena Paciorek s. 149-175
Źródła okresu wojny dotyczące lecznictwa w zasobach archiwów górnośląskich Joanna Lusek s. 179-218
Gaudeamus, Archivarius, czyli zastrzyk archiwistyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Mariusz Mysiakowski s. 219-235
Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku Magdalena Paciorek s. 237-242
"Die Polnische Medizinische Gesellschaft (Polskie Towarzystwo Medyczne) als Plattform zur Verständigung zwischen Ärzten und Zahnärzten aus Deutschland und Polen" : treść referatu wygłoszonego podczas konferencji na temat "Zawodu dentysty - lekarza stomatologa..." w Warszawie w roku 2007 Magdalena Schymanietz s. 243-245
Janina Fetlińska z d. Galicka (1952-2010) : dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk Maria Lipińska s. 247-250
"Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w.", pod red. B. Urbanek, Warszawa 2009 : [recenzja] Irmina Utrata Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Historia brudu", Katherine Ashenburg, Warszawa 2009 : [recenzja] Grzegorz Mart Katherine Ashenburg (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu - "Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w. - Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", Warszawa, 3 XII 2009 r. Bożena Ostrowska s. 265-267
Sprawozdanie z wystawy pt. "Polska chirurgia wojenna 1807-1830" w Muzeum Wojska Polskiego. Warszawa, 29.01.2010 r. Grażyna Jermakowicz s. 268-273
Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Sustenazo" Moniki Weiss. Warszawa 12 III 2010 Anna Marek s. 274-275
Sprostowanie. s. 276