Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyrodoznawstwo a humanistyka w ujęciu teorii kultury Andrzej Zybertowicz s. 5-50
Ewolucjonizm w psychiatrii w XIX w. Jerzy Strojnowski s. 51-69
Kształtowanie się polskiej terminologii anatomicznej do początków XIX w. Felicja Wysocka s. 71-82
Warkocz z nad Wisły : pruski stereotyp brudnej polski czy prawda historyczna? Dariusz Łukasiewicz s. 83-104
Księgozbiór śląskiego lekarza doby Odrodzenia Adolf Andrejew s. 105-119
Cielesność człowieka w świetle średniowiecznych przekazów Danuta Zydorek s. 121-130
"Ppłk dr med. Stanisław Kuliński (1885-1938) : patron Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Wągrowcu", Władysław Purczyński, Wągrowiec 1995 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Władysław Purczyński (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób", Adam Paluch, Wrocław 1995 : [recenzja] Jaromir Jeszke Adam Paluch (aut. dzieła rec.) s. 134-138
"Historia medycyny filozoficznie ujęta : podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami", Władysław Szumowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Władysław Szumowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Die Medizin an der Berliner Universität und der Charité zwischen 1810 und 1850", Peter Schneck, Hans-Uwe Lammel, „Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaft, Heft 67 (1995) : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Hans-Uwe Lammel (aut. dzieła rec.) Peter Schneck (aut. dzieła rec.) s. 144-145
Polskie rękopisy medyczne w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk Bożena Urbanek s. 147-153
Konferencja naukowa pt. "Koncepcje choroby a podmiotowość chorego w dziejach medycyny", Wrocław 21-22 września 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 155-156
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i judaizm", Drezno 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 157-163
Konferencja naukowa pt. "Recepcja myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej XIX-wiecznej medycynie", Warszawa 19 maja 1995 Bożena Urbanek s. 163-165
7 konferencja naukowa historii medycyny Białorusi, poświęcona 50-leciu zakończenia II wojny światowej, Mińsk 7-9 wrzesień 1995 Maria Kordas s. 165-167
V Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny. Szczecin 26-28 październik 1995 Andrzej Syroka s. 167-168