Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Á propos antropologii ciała: człowiek Adam Paluch s. 5-10
Romantyzm w medycynie niemieckiej w świetle badań rodzimej historiografii (1802-1945) Bożena Płonka-Syroka s. 11-54
Rozwój znaczeniowy pojęcia "pielęgnowanie" po 1838 r. Bożena Urbanek s. 55-68
Moralny wymiar choroby i śmierci w XVIII-wiecznym dziele "Los desahuciados del mundo y de la gloria" Diego de Torres Villarroela Ewa Kulak s. 69-84
Stosunek krajowców nowogwinejskich do chorób Wojciech Bęben Franciszek M. Rosiński s. 85-100
Matthäus Gottfried Purmann (1649-1711) : przyczynek do historii chirurgii Włodzimier Kaczorowski s. 101-107
Zjazdy medyczne w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej Jewgienij M. Tiszczenko s. 109-116
Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka w zbiorach specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej Teresa Szkudaj s. 117-125
Medyczna i społeczna działalność Ludwika Zamenhofa w Grodnie w latach 1893-1897 : przyczynek do życiorysu Fiodor I. Ignatowicz s. 127-132
Brytyjska Biblioteka Narodowa : informacja Bożena Urbanek s. 133-135
"Człowiek Średniowiecza", pod red. Jacques'a Le Goffa, Warszawa-Gdańsk 1996 : [recenzja] Jolanta Brzozowska Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Ich mizeria tułacza z gruźlicą w tle", Barbara Zaorska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Troszyński Włodzimierz Witczak Barbara Zaorska (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Vilniaus Medicinos Istorijos Almanachas", T. 1 : [recenzja] Bogdan Rok s. 147-148
"Dżuma ujarzmiona? : walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta", Tadeusz Srogosz, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Jak dawniej leczono : lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku", François Lebrun ; przeł. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke François Lebrun (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", t. 133, nr 1/197 oraz "Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" za rok 1995/1996 : [recenzja] Bożena Urbanek s. 156-157
17 Stuttgarckie Seminarium Dokształcające Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha - "Magia i Medycyna", Stuttgart 7-9 maja 1998 r. Jaromir Jeszke s. 159-160
Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 430-lecia założenia apteki miejskiej w Cottbus, 19-20 września 1998 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-163
Międzynarodowe Seminarium - "Nowe ujęcia w historii medycznej", Ryga 24-26 września 1998 r. Jaromir Jeszke s. 164-165