Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategoria "style myślenia" w badaniu historii idei medycznych Jarosław Jerzy Sak s. 5-61
Problem walki z chorobą alkoholową w polskim piśmiennictwie religijnym XVIII w. Bogdan Rok s. 63-77
Pierwsze kobiety z dyplomem lekarza na terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego Joanna Mackiewicz s. 79-98
Społeczno-polityczne zaangażowanie lekarzy lwowskich w pierwszej połowie XX w. : przyczynek do charakterystyki polskiego środowiska lekarskiego Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 99-108
Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu, w latach II wojny światowej : (w 50. rocznicę zakończenia działalności) Brunon Lesław Imieliński s. 109-129
Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Agnieszka Pruszyńska s. 131-152
Obowiązki Sióstr Miłosierdzia w świetle dokumentów Mirosława Hałat s. 153-166
"Nędzarze w średniowiecznej Europie", Jean-Louis Goglin ; przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Warszawa 1998 : [recenzja] Jaromir Jeszke Jean-Louis Goglin (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Organizacja opieki zdrowotnej i lecznictwa w żeńskich zgromadzeniach zakonnych, na podstawie niektórych miejscowości na ziemiach polskich : głównie okres staropolski i niewoli narodowej'", Zbigniew Biliński, 1991 : [recenzja] Bożena Urbanek Zbigniew Biliński (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1997 ; "Otolaryngolodzy warszawscy w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1998 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Andrzej Kierzek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Wkład lekarzy pochodzenia żydowskiego w budowę systemu medycyny społecznej w Niemczech na tle procesu asymilacji Żydów w XVIII - XX wieku - w świetle materiałów piątej drezdeńskiej konferencji naukowej z cyklu "Medycyna i judaizm", Drezno 19-20 listopada 1999 r. Bożena Płonka-Syroka s. 175-191
Sprawozdanie z udziału w I Sympozjum Sekcji Historii Położnictwa i Ginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, odbytego w Rydzynie w dniach od 17 do 19 czerwca 1999 r. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 192-194
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sekcja Historii Medycyny. Wrocław 16-17 września 1999 r. s. 195