Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historii medycyny w XX stuleciu Bożena Płonka-Syroka s. 5-41
Personifikacje choroby w kulturze ludowej Aleksandra Szlagowska s. 43-51
Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - portret psychofizyczny Krzysztof Zuba s. 53-84
Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.) Krzysztof Brożek s. 85-109
Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu Janina Gilewska-Dubis s. 111-145
Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000 Jaromir Jeszke Mieczysław Jeszke s. 147-163
Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów XVIII/XIX w. : na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie Jadwiga Picha Jolanta Sztuchlik s. 165-176
Dzieje i problematyka "Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego" Wilhelma Malcza (1828-1829) Anna Marek s. 177-197
"Bibliographie der Literatur zu Homöopathie in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg", Anna M. Ivachnowa, Aachen 2000 : [recenzja] Jaromir Jeszke Anna M. Ivachnowa (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914", Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Pomoc weteranom, rannym i chorym na ziemiach polskich w latach 1806-1807", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2001: [recenzja] Zbigniew Pilarczyk Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu", Wita Szulc, Poznań 2001 : [recenzja] Jaromir Jeszke Wita Szulc (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Historia medycyny alternatywnej : od magii do naturalnych metod leczenia", Robert Jütte ; tł. Krzysztof Jachimczak i Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Krzysztof Jachimczak (aut. dzieła rec.) Robert Jütte (aut. dzieła rec.) Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" 1972-2001 : [recenzja] Hanna Bojczuk s. 223-229
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej Bogusław Chwajol Marek Gąsior s. 231-235
Sesja "Środowisko lekarskie Śląska Cieszyńskiego" w Instytucie Historii Nauki PAN Joanna Mackiewicz s. 236-237
Medyczne starodruki w zbiorach biblioteki Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego : posiedzenie Towarzystwa Przyjaciół Książki dn. 4.04.2002 r. Marzena Misior s. 238-240
Konferencja "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna", w dniach 25-26.04.2002 r. we Wrocławiu Kamila Uzarczyk s. 241-244