Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fizyki w końcu XVIII i pierwszej połowy XIX w. Bożena Płonka-Syroka s. 5-23
"Sozialgeschichte der Medizin" : zakres - metody - cele Robert Jütte s. 25-43
Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza : uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX-wiecznej Warszawie Ute Caumanns s. 45-62
Melancholia: miedzy dewiacją psychiczną a nastrojem intelektualnym Jarosław Barański s. 63-76
Lekarze a inne zawody medyczne na przełomie XIX i XX w. : (felczerzy i tworzenie zawodu pielęgniarskiego) Bożena Urbanek s. 77-85
Lekarze na północno-wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej Krzysztof Brożek s. 87-108
Poznański Oddział Farmaceutyczny w okresie międzywojennym Anita Magowska s. 109-122
Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (cd.) Agnieszka Pruszyńska s. 123-140
"Drzewo poznania : sykomora filozofii biologii", Włodzimierz Ługowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Włodzimierz Ługowski (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Uniwersytet w Tartu a Polacy : rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku", pod red. Siergieja G. Isakowa i Jana Lewandowskiego, Lublin 1999 : [recenzja] Włodzimierz Witczak s. 145-148
"Wege der Alternativen Medizin. Ein Lesebuch", Robert Jütte (red.), München 1996 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Robert Jütte (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Zygmunt Freud (1856-1939) : badacz umysłu - neurolog - psychoterapeuta", Ingrid Kästner, Christiana Schröder, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) Christiana Schröder (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997. T. 1-2", pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1997-1998 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
Obradowali polscy i niemieccy historycy medycyny z VII Zjazdu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Rydzyna 14-17 października 1999 r. Edmund Waszyński s. 159-160
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nauczanie historii medycyny w Akademiach Medycznych jako całość humanistycznego kształcenia lekarzy, Szczecin 11-12 lutego 2000 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-164
Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych : sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, 7 kwietnia 2000 r. Joanna Mackiewicz s. 165-166
Sprawozdanie studentów II roku Akademii Medycznej we Wrocławiu z obozu naukowego Koła Historii Medycyny w Wilnie i Kownie, 29 czerwca - 6 lipca 1999 r. : Litwa daleka i bliska Jacek Kleszczyński Anna Trzmiel Agnieszka Wlazło s. 167-170