Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno- kulturowy kontekst historii medycyny-przegląd koncepcji i propozycje badawcze Bożena Płonka-Syroka s. 5-21
Stan i potrzeby badań nad dziejami osiemnastowiecznej medycyny polskiej Tadeusz Srogosz s. 23-30
Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki Jaromir Jeszke s. 31-48
Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach w XVII i XVIII w. Andrzej Syroka s. 49-69
Ciało w kulturze ludowej w XIX i XX w. : zarys zagadnienia Zbigniew Libera s. 71-78
Dziewiętnastowieczne sanatorium przeciwgruźlicze Goersbersdorf-Sokołowsko w relacjach lekarzy polskich Andrzej Kierzek Jerzy Odonicz-Czarnecki s. 79-89
Organizacja sekcji sanitarnej Krakowskiego Biskupiego Komitetu niesienia pomocy dotkniętym klęską wojny (1914-1918) : społeczne aspekty historii medycyny Elżbieta Więckowska s. 91-114
"Lekarze, cyrulicy, szarlatani : stan medycyny w Polsce stanisławowskiej 1764-1975", Andrzej Abramski, Katowice 1992 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Andrzej Abramski (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Die Geschichte des Jerusalemer Balsam von seiten alchimistischen Wurzeln bis heute", Hans Richard Schittny, Glatz 1993 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Hans Richard Schitlny (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Erfüllt Leben - in Gelassenheit sterben. Geschichie und Gegenwart. Beiträge eines interdisziplinären Symposiums von 23-25 November an der Freien Universität Berlin", Hrsg. Arthur E. Imhof, Rita Weinknecht, "Berliner Historische Studien", Bd. 19 (1994) : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Arthur E. Imhof (aut. dzieła rec.) Rita Weinknerht (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Freud", Zofia Rosińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Zofia Rosińska (aut. dzieła rec.) s. 126-128
"Filozofia medycyny : wprowadzenie", Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Sorgosz Stig Andur Pedersen (aut. dzieła rec.) Raben Rosenberg (aut. dzieła rec.) Henrik R. Wulff (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1992 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie słanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", Piotr Szarejko, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Urbanek Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 139-140
Wileńskie źródła do historii medycyny w Archiwum PAN w Poznaniu Małgorzata Jaszczuk s. 141-145
XVII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Wrocław 9-11 września 1994 Bogdan Rok s. 147-155
Sympozjum naukowe pt. "Katedra Higieny i instytucje działalności prohigienicznej w Poznaniu i Wielkopolsce. : historia i współczesność", Poznań 16-17 września 1994 Jaromir Jeszke s. 155-157
Krajowa Sesja Naukowa pt. "Profesor Rudolf Weigl i działalność jego Instytutu Tyfusowego we Lwowie w latach 1939-1944", Wrocław 14-15 października 1994 Elżbieta Więckowska s. 157-162
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Higiena i judaizm", Drezno 25 listopada 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 162-169
Konferencja naukowa pt. "Historia medycyny i ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny" poświecona 125-leciu Towarzystwa Lekarzy Grodzieńskiej Guberni, Grodno 2-3 lutego 1995 Maria Kordas s. 169-172