Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
Dzieje myśli medycznej czasów nowożytnych - postulaty badawcze i propozycje metodologiczne Tadeusz Srogosz s. 7-21
Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych - próba postawienia problematyki badawczej i charakterystyka źródeł Bogdan Rok s. 23-46
Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 47-82
Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX w. : czynniki i kierunki przemian Jaromir Jeszke s. 83-120
"Człowiek i śmierć", Philippe Aries, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Głowacki Tadeusz Srogosz Philippe Aries (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Kosmologia i psychologia Witelona", Jerzy Burchardt, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Marek Cetwiński Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Odpowiedź na recenzję mojej "Kosmologii i psychologii Witelona", napisaną przez Marka Cetwińskiego Jerzy Burchardt s. 134-136
"Dziedzictwo średniowiecza : mity i rzeczywistość", Henryk Samsonowicz, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Caring and Curing. Health and Medicine in Western Religious Traditions", ed. by Ronald L. Numbers, Darrel W. Amundsen, New York-London 1986 : [recenzja] Jaromir Jeszke Darrel W. Amundsen (aut. dzieła rec.) Ronald L. Numbers (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Polskie archiwalia medyczne w Wilnie Bożena Urbanek s. 143-146
Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Rościsław Żerelik s. 147-152
Sekcja Historii Nauki i Kultury przy Oddziale Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Historycznego Andrzej Syroka s. 153-155
Międzynarodowy Kongres : "Medycyna starożytna w kontekście społeczno-kulturowym", Lejda 13-15 kwietnia 1992 Wiesław Suder s. 155-157
III Sympozjum Historii Farmacji w Supraślu koło Białegostoku, 11-13 czerwca 1993 Bożena Płonka-Syroka s. 157-158
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Niemczech : Lipsk-Drezno, październik-grudzień 1992 Bożena Płonka-Syroka s. 159-162
Molucrum - ciąża molarna młodej dziewczyny: Afraniusz, "Virgo" 338-340 Lucyna Stankiewicz Wiesław Suder s. 163-175