Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Doktryny medyczne nurtu hermetycznego - struktura, geneza, uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej Bożena Płonka-Syroka s. 7-38
O potrzebie badań nad historią historiografii medycznej Jaromir Jeszke s. 39-46
Medyczne archiwalia w zasobach lwowskiego Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Bożena Urbanek s. 47-52
"Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 53-54
"Historia medycyny średniowiecznej w Polsce", Jerzy Jankowski, Wrocław 1988 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Andrzej Syroka Jerzy Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 55-60
"Fizjologia porodu w polskiej myśli i praktyce medycznej XIX wieku", Edmund Waszyński, Poznań-Leszno 1989 : [recenzja] Elżbieta Więckowska Edmund Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 61-62
Seminaria metodologiczne z zakresu historii nauk medycznych Bożena Urbanek s. 63-66
Historia medycyny w Australii Krzysztof G. Jeziorski s. 67-69
Notki bibliograficzne. s. 70-72