Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myślenie alchemiczne Carla Gustawa Junga Jakub Mirkiewlcz s. 5-31
Ludwik Fleck wobec paradygmatu polskiej historiografii medycznej Jaromir Jeszke s. 33-46
Towarzystwa Trzeźwości w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Izabela Krasińska s. 47-75
Rosyjskie pismo "Akuszerka" w latach 1890-1913 i jego polski wydawca Anna Kreft s. 77-112
Łódź ośrodkiem rozwoju nauk lekarskich na przełomie XIX i XX wieku Jolanta Sadowska s. 113-126
Józef Koliński lekarz i społecznik - współtwórca ruchu higienicznego w Łodzi XIX/XX w. : (z teki materiałów do dziejów łódzkiego środowiska lekarskiego) Włodzimierz Berner s. 127-139
Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych Iwona Arabas s. 141-180
Leczenie chirurgiczne gruźlicy u dorosłych w I połowie XX w. w czasopiśmie "Gruźlica" Jolanta Tatak s. 181-204
Zasady biografistyki Bożena Urbanek s. 205-210
"AIDS : studium antropologiczne", Violetta Krawczyk-Wasilewska, Łódź 2000 : [recenzja] Lucyna Ratkowska Violetta Krawczyk-Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Rasa i nowoczesność : historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)", Magdalena Gawin, Warszawa 2003 : [recenzja] Bożena Urbanek Magdalena Gawin (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Zagadka śmierci Profesora Mariana Grzybowskiego", Marek Wroński, Warszawa 2004 : [recenzja] Hanna Bojczuk Marek Wroński (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Nędzarze i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863", Monika Piotrowska-Marchewa, Toruń 2004 : [recenzja] Bożena Urbanek Monika Piotrowska-Marchewa (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Od narodzin do wieku dojrzałego : dzieci i młodzież w Polsce : stulecie XIX i XX", praca zb. pod red. Elżbiety Mazur, Warszawa 2003 : [recenzja] Anna Marek Elżbieta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar II wojny światowej. T. 3", J. Bohdan Gliński, 2003 : [recenzja] Maria E. Kempa J. Bohdan Gliński (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Oczekiwania pacjenta wobec choroby, wobec lekarza i wobec społeczeństwa". Karpacz 14-15 maja 2004 r. Jakub Mirkiewicz s. 235-242
"Samotność i związki nieformalne : społeczno-kulturowe aspekty seksualności, wiek XIX l XX" Bożena Urbanek s. 243-246
WOLFFIANA 2004 Magdalena Paciorek s. 247-248