Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja człowieka i jego miejsce we wszechświecie w doktrynach Paracelsusa i Boehmego Katarzyna Kopias-Łokuciejewska s. 5-53
Diabolus, choroba i Nietzsche : rozważania i interpretacje Jarosław Barański s. 55-69
Perspektywa historyczna we współczesnych badaniach nad lecznictwem naturalnym : garść uwag metodologicznych Jaromir Jeszke s. 71-88
O tym jak "Rybeńkę" leczono : kuracje i zabiegi medyczne Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762) Krzysztof Zuba s. 89-110
Polscy lekarze na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. Krzysztof Brożek s. 111-143
Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. Cz. 2 Mirosława Hałat s. 145-177
Sylwetki lekarzy w biografistyce polonijnej Agnieszka Pruszyńska s. 179-204
"Deutsch-russische Beziehungen in der Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts : Vorträge des Symposiums vom 27. und 28. März 1999 am Karl-Sudhoff - Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften Medizinische Fakultät der Universität Leipzig. Deutsch-russische Beziehungen in Medizin und Naturwissenschaften. Bd. 1", Ingrid Kästner (Hg.), Leipzig 2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Uwagi na marginesie książki Tadeusza Brzezińskiego pt. "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Warszawa 1999 Marian Chachaj Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209-216
Uwagi do recenzji Pana Mariana Chachaja mojej książki "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie" Tadeusz Brzeziński s. 216-218
"Eine Wissenschaft emanzipiert sich : die Medizinhistoriographie von der Aufklärung bis zur Postmodeme", Ralf Bröer, Pfaffenweiler 1999 : [recenzja] Jaromir Jeszke Ralf Bröer (aut. dzieła rec.) s. 218-225
"Medizin und Jundentum. Bd. 1-5", red. Nora Goldenbogen, Susanne Hahn, Caris-Petra Heidel, Albrecht Scholz, Dresden 1994-2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Nora Goldenbogen (aut. dzieła rec.) Susanne Hahn (aut. dzieła rec.) Caris-Petra Heidel (aut. dzieła rec.) Albrecht Scholz (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Konferencja naukowa pt. "Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne". Wrocław 5 - 6 grudnia 2000 r. Andrzej Syroka s. 231-234
"Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku" : sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Joanna Mackiewicz s. 235-238
Dwa dyskursy - jedna doktryna : rozważania na marginesie sprawozdania z konferencji pt. "Fenomen Junga", Warszawa 23-24 lutego 2001 r Bożena Płonka-Syroka s. 239-258