Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Carla Gustawa Junga "theatrum mundi" : czy opis nowożytnej alchemii zawarty w dziele Junga "Psychologie und Alchemie" rzeczywiście możemy uważać za historyczną rekonstrukcję? Bożena Płonka-Syroka s. 5-27
Społeczne uwarunkowania recepcji wiedzy naukowej : szkic z socjologii wiedzy Maria Jolanta Siemińska s. 29-41
Lazarety główne na zapleczu działań armii francuskiej i polskiej w 1807 r. Tadeusz Srogosz s. 43-60
Kobiety w służbie chorych i rannych w Rosji w XIX w. Bożena Urbanek s. 61-73
Towarzystwo Medyczne Wileńskie - pierwsze półwiecze (1805-1850) : zarys dziejów Hanna Bojczuk s. 75-85
Spór o eugenikę w Polsce w latach 1918-1939 Krzysztof Kawalec s. 87-102
Pielęgniarstwo zakonne w polskich szpitalach od 1939 r. Cz. 1 Mirosława Hałat s. 103-146
Izba Lekarska Krakowska : na podstawie zbiorów specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej Teresa Szkudaj s. 147-157
Biblioteka Saska w Dreźnie jako miejsce badań historyków medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 159-162
Zarys dziejów Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ Ryszard W. Gryglewski s. 163-168
Muzeum Historii Medycyny w Rydze Jacek Kleszczyński Agnieszka Wlazło s. 169-171
"Vergleichende Völkerpathologie oder Rassenpathologie. Tagebuch einer Reise durch Russland und Transkaukasien", Ludwig Aschoff, Pfaffenweiler 1988 : [recenzja] Ute Caummans Ludwig Aschoff (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Narodziny kliniki", Michel Foucault ; tł. Paweł Pieniążek, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Michel Foucault (aut. dzieła rec.) Paweł Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Historia Polski 1795-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 178-185
"Adam Wrzosek. Życie i działalność", Zenon Maćkowiak, Michał Musielak, Poznań 2000 : [recenzja] Jaromir Jeszke Zenon Maćkowiak (aut. dzieła rec.) Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
IV Sesja naukowa z cyklu "Polskie środowisko lekarskie XIX i XX wieku" w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, grudzień 1999 s. 189-190
Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji setnej rocznicy ufundowania Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ Ryszard W. Gryglewski s. 191-192
History of Nursing Society - Konferencja w Edynburgu Bożena Urbanek s. 193-196
Jubileusz 50-lecia Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Andrzej Syroka s. 197-200
Konferencja naukowa "Nauka i Religia", Wrocław 9-10 listopada 2000 Dariusz Białas s. 201-206