Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces w Salem jako błąd lekarski: polowanie na czarownice w wieku XVII i nowożytna medycyna : studium analogii Wiktor Werner s. 5-17
Terminologia i problematyka medyczna we wczesnych (1931-1939) utworach Michała Choromańskiego Jerzy Janiuk s. 19-51
Prawda w medycynie : problem zakresu informacji udzielanej choremu przez lekarza w świetle etyki Jolanta Katafias s. 53-65
Reiki - japońska sztuka uzdrawiania i jej miejsce w ramach nurtu lecznictwa holistycznego w Polsce Aleksandra Kosakowska s. 67-84
Rośliny medyczne w życiu Mazurów w pierwszej połowie XVIII w. w świetle informacji zebranych przez Jerzego Andrzeja Helwinga Ewa Pirożnikow s. 85-111
Choroby noworodków i niemowląt na łamach "Tygodnika Lekarskiego" 1848-1868 Anna Marek s. 113-137
Nowe Miasto nad Pilicą - pierwszy dziewiętnastowieczny Zakład Przyrodoleczniczy w Królestwie Polskim Justyna Małgorzata Kozera s. 139-162
Zagadnienia seksualności w polskich poradnikach medycznych I poł. XX - do1939 r. Bożena Urbanek s. 163-180
Formy opieki nad matką i dzieckiem w Warszawie na łamach miesięcznika "Opiekun Społeczny" wydawanego w latach 1936-1939 Teresa Dworecka s. 181-200
Edycje Medycyny Salernitańskiej w zbiorach Biblioteki i Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Agnieszka Rzepiela s. 201-216
Materiały do dziejów medycyny w Zbiorach Archiwum PAN w Warszawie Dorota Zamojska s. 217-226
Muzeum Anestezjologii w Ostrowie Wlkp. ... : czyli ocalić od zapomnienia Michał Jarnecki s. 227-235
"Czarna śmierć", W. Naphy, A. Spicer ; przeł. A. Dębska, Warszawa 2004 : [recenzja] Anna Marek A. Dębska (aut. dzieła rec.) W. Naphy (aut. dzieła rec.) A. Spicer (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Lekarze jako grupa zawodowa II Rzeczpospolitej", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX i XX wieku", Zbigniew Libera, Wrocław 2003 : [recenzja] Jacek Tomasz Persa Zbigniew Libera (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Szpital Anny Marii w Łodzi : zasługi dla pediatrii", Maria Gołębiowska, Łódź 2005 : [recenzja] Anna Marek Maria Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX", pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX w.", Magdalena Paciorek ; red. Bożena Urbanek, Katowice 2004 : [recenzja] Jacek Tomasz Persa Magdalena Paciorek (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 260-268
Sprawozdanie z wystawy zatytułowanej "Szminka i karabin - kobiety polskie na frontach II wojny światowej w 60 rocznicę jej zakończenia" Magdalena Paciorek s. 269-271