Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
From the Editor s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej Lech Trzeciakowski s. 9-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Renata Piejko (tłum.) s. 17-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Emilia Bąbol s. 57-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowa Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Georg Zeidler Jakub Skutecki (tłum.) s. 61-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rudolf Focke - Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Artur Jazdon s. 69-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na marginesie wykazu darczyńców Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Renata Piejko s. 75-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903 Krystyna Jazdon s. 87-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920 Małgorzata Głowacka s. 87-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od Hartwiga do KABY... : katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Justyna Łopaczyk s. 97-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Jakub Skutecki s. 115-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918) Halina Alkiewicz s. 121-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 129-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937 Jan Baumgart s. 161-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ze wspomnień bibliotekarza : jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu? Antoni Bederski s. 173-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki", Piotr Nowak, Poznań 2000 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 175-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Svodnyj katalog russkoj knigi 1801-1825. T. 1, A-D", Moskva 2000 : [recenzja] Zbigniew Sławiński s. 177-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
"The open library - financial and human aspects : documentation of the new library buildings in Europe", red. Ewa Kobierska-Maciuszko, Warszawa 2000 : [recenzja]] Hanna Andruszko Ewa Kobierska-Maciuszko (aut. dzieła rec.) s. 179-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny", Marta Skalska-Zlat, Wrocław 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Martin Skalska-Zlat (aut. dzieła rec.) s. 181-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii", Maria Molicka, Poznań 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Maria Molicka (aut. dzieła rec.) s. 184-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Contemporary communication and informations systems", red. Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń, Poznań 2001 : [recenzja] Irena Horbowy Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 186-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001 Artur Jazdon s. 191-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2001 Danuta Czaja s. 219-239
  Zacytuj
 • Udostępnij