Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Biblioteki a świadomość narodowa w Wielkopolsce w okresie zaborów Zbigniew Sławiński s. 5, 7-15
Konstanty Świdziński i jego zbiory : przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich Teresa Dachtera s. 17-24, 5
Internet dla bibliotekarzy muzycznych Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk s. 25-48, 5
Modele selekcji zbiorów bibliotek uniwersalnych Bogumił Skoczyński s. 49-57, 5
Francuskie mediateki : klucz do wiedzy i kultury XXI wieku Jadwiga Grysa Bogumił Skoczyński s. 5-6, 59-71
System biblioteczny na Litwie : podobieństwa i różnice z naszymi uwarunkowaniami Jerzy Hatłas Józef Marcinkiewicz s. 6, 73-80
Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996 Andrzej Nowakowski s. 6, 81-84
Erasmo-Lascianum w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wiesław Wydra s. 85-87
Nieznany list z powstania styczniowego znaleziony w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Zygmunt Poznański s. 89-91
Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM Andrzej Jazdon s. 93-96
Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania Artur Jazdon s. 6, 97-110
Początki sztuki drukarskiej w Norwegii Justyna Iwaszkiewicz s. 111-116
O transliteracji bułgarskiej litery "щ" Jerzy Hatłas s. 117-118
Biblioteka Uniwersytecka w Leeds Hanna Warnke s. 119-123, 6
Druskininku Viešoji Biblioteka Jerzy Hatłas s. 125-126
"Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej : materiały konferencji naukowej, Kielce 19-21 września 1996", Kielce 1996 : [recenzja] Aldona Chachlikowska s. 127-129
"Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne", Warszawa-Kraków 1997 : [recenzja] Hanna Wieland s. 129-130
"Rola i funkcja nowoczesnej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995", Toruń 1996 : [recenzja] Zygmunt Poznański s. 131-134
"Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej", Jerzy Pikulik, Warszawa 1996 ; "Górnośląskiej Pani. Pieśni z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich (1677-1996)", oprac. Janusz Wycisło, Katowice 1996 : [recenzja] Artur Jazdon Jerzy Pikulik (aut. dzieła rec.) Janusz Wycisło (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Biblioteki poznańskie przed pół wiekiem : (ze wspomnień) Kornel Michałowski s. 137-140
Od redakcji Kornel Michałowski s. 137
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 Artur Jazdon s. 141-157