Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 9-24
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku Roman Tomaszewski s. 25-55
Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Jarosław Matysiak s. 57-72
Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Michał Boksa s. 73-95
"Posener Ereignisse" – seria kart pocztowych Isidora Themala Jakub Skutecki s. 97-162
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955) Piotr Nowak s. 163-193
Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego : liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960) Małgorzata Dudziak-Kowalska Barbara Janczak s. 195-215
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie Ewa Głowacka s. 217-230
Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach Tomasz Kruszewski s. 231-244
Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością Kinga Adamiak s. 245-259
Antysemicki incydent prasowy : kartki pocztowe i poznańskie gazety Jakub Skutecki s. 261-268
Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego Ewa Andrysiak s. 269-279
Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Karolina Nowaczyk s. 281-294
Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Tomasz Kurzawa s. 295-308
Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg). Część II Patrícia Kennedy Grimsted Tomasz Olszewski s. 307-367
"Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì", skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk 2011 : [recenzja] Danuta Wańka Larysa Ì. Doŭnar (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki", Marek Nahotko, Warszawa 2010 : [recenzja] Żaneta Szerksznis Marek Nahotko (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Słowa kluczowe", Wiesław Babik, Kraków 2010 : [recenzja] Justyna Łopaczyk Wiesław Babik (aut. dzieła rec.) s. 383-388
Autorzy s. 389