Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Biblioteki” w paleolicie Sebastian Dawid Kotuła s. 7-20
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru Kamila Kłudkiewicz s. 21-42
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Agnieszka Baszko s. 43-77
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 B. Wenzel Jakub Skutecki (tłum.) s. 79-86
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947 Małgorzata Głowacka-Helak s. 87-100
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej Alicja Przybyszewska s. 101-122
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956) Elżbieta Mania s. 123-153
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016 Roman Tomaszewski s. 155-180
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza? Zbigniew Przychodniak s. 181-204
Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece Małgorzata Dąbrowicz s. 205-227
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 229-241
A Subject Analysis of Pentecostalism in the Dewey Decimal Classification System Adam Stewart s. 243-250
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) Julia Melentiewa Jacek Wojciechowski (tłum.) s. 251-258
„Roczniki Biblioteczne”, T.60 (2016) : [recenzja] Jacek Wojciechowski s. 259-270
"Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu", Andrzej Dróżdż, Kraków 2017 : [recenzja] Andrzej Dróżdż Piotr Nowak s. 271-276
"Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników", red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski s. 277-286
"Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu", Michał Janeczek, Poznań 2016 : [recenzja] Monika Małecka Michał Janeczek (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii", red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Grzegorz Gmiterek (aut. dzieła rec.) Mikołaj Ochmański (aut. dzieła rec.) Marcin Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-300
"Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce", Mariusz Jarocki, Toruń 2015 : [recenzja] Sebastian Dawid Kotuła Mariusz Jarocki (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych", red. Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Iwona Sójkowska, Łódź 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Aleksandra Marciniak (aut. dzieła rec.) Paulina Milewska (aut. dzieła rec.) Iwona Sójkowska (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku", Daniel Koteluk, Zielona Góra 2016 : [recenzja] Radosław Domke Daniel Koteluk (aut. dzieła rec.) s. 309-314
"Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik", Aleksander Radwański, Warszawa 2016 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Aleksander Radwański (aut. dzieła rec.) s. 315-318
Autorzy s. 319