Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typologia sygnetów drukarskich : (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku) Katarzyna Krzak-Weiss s. 7-18
"Tutaj jest bardzo zimno…" : życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944 Dorota Mazurczak s. 19-54
Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański Artur Jazdon s. 55-76
Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia Katarzyna Kubiś Andrzej Nowakowski s. 77-86
"Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science Piotr Nowak s. 87-100
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues : (based on the experience of Digital Library of Wielkopolska) John Catlow Mirosław Górny Rafał Lewandowski s. 101-110
Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013 Maria Wojcińska Damian Wojciński s. 111-121
Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008 Aldona Chachlikowska Krystyna Jazdon Aleksandra Szulc Hanna Wieland s. 123-144
Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych Jadwiga Wojtczak s. 145-172
Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku Radosław Gaziński s. 173-180
Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Szulc Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 181-191
"Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku Artur Jazdon Renata Piejko s. 193-202
UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość Maria Lamberti s. 203-210
Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Barbara Góra Aleksandra Mikołajska s. 211-214
Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska1. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia : postawy wobec recenzji partnerskiej Adrian Mulligan s. 215-228
"Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.", oprac. Mieczysław Jackiewicz, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Ewa Andrysiak Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne", Irena Marszakowa-Szajkiewicz, Poznań 2009 : [recenzja] Piotr Nowak Irena Marszakowa-Szajkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2008 Artur Jazdon s. 241-269
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2008 Danuta Czaja s. 271-303
Autorzy s. 305-306