Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Arkadiusz Wagner s. 7-35
"Pontificale Romanum” z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego : o odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Piotr Pokora s. 37-51
"Psalmy Dawidowe” (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji „Katechizmu Heidelberskiego” w Polsce Margarita A. Korzo s. 53-63
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego Roman Tomaszewski s. 65-101
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Artur Jazdon Andrzej Jazdon s. 103-117
Polski emigracyjny ruch wydawniczo- -księgarski w Lipsku w latach 1830–1918 Agnieszka Łukomska-Kryger s. 119-137
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu Ryszard Nowicki s. 139-151
Prace Paula Otleta a World Wide Web Sebastian D. Kotuła s. 153-167
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Irena Gruchała Małgorzata Stanula s. 169-193
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej Jadwiga Wojtczak s. 195-214
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech : Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku Kinga Adamiak s. 215-229
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie „Strategii zarządzania zbiorami” Docklands Library (University of East London) Małgorzata Bródka s. 231-240
Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source) : dotychczasowe doświadczenia Vandana Singh Tomasz Olszewski (tłum.) s. 241-265
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Jacek Wojciechowski Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946–1955", Piotr Nowak, Poznań 2012 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak s. 273-278
"O potrzebie biblioterapii", red. Krystyna Hrycyk, Wrocław 2012 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue", red. Katarzyna Marciniak [et al.], Warsaw 2013 : [recenzja] Rafał Wójcik Katarzyna Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 285-290
"Wprowadzenie do historii cyfrowej", Marcin Wilkowski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Rafał Wójcik Marcin Wilkowski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Listy do Redakcji : sprostowanie Arkadiusz Wagner s. 297
Autorzy s. 299