Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Skarga prokuratora rządowego.." : szkic bibliograficzno-biblioteczny Barbara Góra s. 11-26, 7
Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Andrzej Karpowicz s. 27-49, 7-8
Obrazki z wystawy : ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy przemysłowej 1895 roku w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Jakub Skutecki s. 51-91, 8
Spotkania hanowerskie : w poszukiwaniu księgozbiorów żydowskich Andrzej Mężyński s. 8, 93-102
Outsourcing w bibliotece Artur Jazdon s. 103-127, 9
Misja biblioteki: wyzwanie - cel - zadanie : próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Piotr Karwasiński s. 129-144, 9
Bibliografia Wielkopolski i Łodzi : w kręgu zainteresowań Bolesława Świderskiego Stanisława Kurek-Kokocińska s. 145-159, 9
Narzędzia gospodarki rynkowej i biblioteka : analiza otoczenia Damian Wojciński s. 161-174, 9-10
Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Damian Wojciński s. 10, 175-183
"Biblioteka jako smok" Włodzimierz Szturc s. 185-190
Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak s. 191-199
Lyońska baza proweniencji - poznańskie marzenia Renata Skutecka-Wilgosiewicz s. 201-207
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Piotr Nowak Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Bibliografija kak professija", Leonov Walerij Pavlovič, Moskva 2005 : [recenzja] Zbigniew Sławiński Leonov Walerij Pavlovič (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Digital libraries", Lucy A. Tedd, Andrew Large, Munchen 2005 : [recenzja] Hanna Andruszko Andrew Large (aut. dzieła rec.) Lucy A. Tedd (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918)", Jadwiga Konieczna, Łódź 2005 : [recenzja] Piotr Nowak Jadwiga Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Z żałobnej karty A. Nowakowski s. 231-236
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005 Artur Jazdon s. 237-262
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2005 Danuta Czaja s. 263-292
Autorzy s. 293