Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku Piotr Marcinkowski s. 5, 9-26
Polak na czele wiedeńskiej Biblioteki Nadwornej Aleksandra Wiśniewska s. 27-46, 5
Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952 Jarosław Matysiak s. 47-58, 5
Prace rysunkowe uczniów poznańskich szkół z 1911 i 1913 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Maria Jagielska s. 59-68, 6
Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych : lata 1947-1950 Małgorzata Głowacka-Helak s. 6, 69-78
Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Spaleniak Żaneta Szerksznis s. 6-7, 79-94
Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech - czy warto je naśladować? Krystyna Hudzik s. 7, 95-105
Rekord zasobu dla wydawnictw zwartych w systemie HORIZON i jego wykorzystanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak s. 107-120, 7
Kórnickie Spotkanie Bibliotekarzy Naukowych "Konserwacja czy restauracja" : Kórnik 25 listopada 2002 roku s. 121
Przemieszczanie zbiorów-" mała katastrofa" biblioteczna : (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu) Andrzej Nowakowski s. 123-128
Restaurować czy konserwować? Jarosław Osięgłowski s. 129-135
Ochrona zbiorów drukowanych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej Grzegorz Kostecki s. 137-142
Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Raczyńskich Alina Domańska s. 143-149
Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej "Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych" : Poznań 13-15 listopada 2002 roku s. 151-205
Moravská Zemská Knihovna w Brnie Jaromir Kubiček Zuzana Sikorska (tłum.) s. 207-218
Moje biblioteki Marian Eckert s. 219-224
"Ruch bibliofilski w Kaliszu", Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Przestrzenie informacji", red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak, Poznań 2002 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Bibliografia historii Kalisza. T. 1", red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002 Artur Jazdon s. 233-261
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2002 Danuta Czaja s. 263-286