Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w. Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 11-28, 7
Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ryszard Nowicki s. 29-44, 7-8
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953 : od współpracy do przyjaznego współistnienia Małgorzata Głowacka-Helak s. 45-61, 8
Biblioteka mojego wieku – czyli jaka? Artur Jazdon s. 63-84, 8
Książka w środowisku lokalnym i regionalnym Jacek Wojciechowski s. 85-99, 9
One vision, one platform, one company – power of one : czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę? Piotr Karwasiński s. 101-115, 9
Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002 - 2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce Artur Jazdon Hanna Wesolowska-Mis s. 10, 117-137
Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NPL) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki Katarzyna Pilitowska s. 10, 139-151
Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik s. 10, 153-167
Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona Andrzej Karpowicz s. 169-173
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 - 1945 : przyczynek do historii Renata Piejko s. 175-182
Zintegrowane interdyscyplinarne zarządzanie informacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Hans Gerd Happel Renata Piejko (tłum.) s. 183-195
Hasło korporatywne w czasopismach - zarys problematyki Anna Szatkowska s. 197-215
"Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich", Małgorzata Kowalska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Początki teorii bibliologii >>Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804)<< Gabriela Etienne'a Peignota. Analiza i recepcja", Bożena Koredczuk Danuta Wańka Bożena Koredczuk (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Wiktoria Posadzy Teresa Dachtera s. 225-228
Małgorzata Hanelt (1.11.1950-1.07.2007) Aleksandra Ochmańska s. 228-229
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006 Artur Jazdon s. 231-259
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006 Danuta Czaja s. 261-293
Autorzy s. 295