Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Młode wino do starych bukłaków? : stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce Markus Krzoska s. 1-16
Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu : przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku Arkadiusz Wagner s. 23-57
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Artur Jazdon s. 59-81
Uczelniana sieć biblioteczna Jacek Wojciechowski s. 83-114
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web Sebastian D. Kotuła s. 115-137
Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009 Ewa Dąbrowska s. 139-165
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy : przyczynek do dziejów wydawnictwa Ryszard Nowicki s. 167-185
Treści bibliologiczne na łamach "Łowca Polskiego” w latach 1989–2011 Danuta Wańka s. 187-214
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych Justyna Rogińska-Usowicz s. 215-255
Minęło już pół wieku... : powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM Iwona Wegner-Maruszewska s. 257-281
"Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej Hanna Grabowska s. 283-298
Zasób "Flores Oratorii" – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie Zbigniew Joskowski s. 299-305
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej Magdalena Turska s. 307-318
Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek Sylwia Borkowicz Marzena Dziołak s. 319-336
"Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o liberaturze Agnieszka Rybarczyk s. 337-351
Rozwój usług bibliotecznych w czasach kryzysu Paul Ayris Tomasz Olszewski (tłum.) s. 353-371
"Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów", Leonard Rosadziński, Poznań 2011 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Leokadia Rosadziński (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego", Artur Jazdon, Poznań 2012 : [recenzja] Piotr Nowak Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 379-383
"Redefining the academic library: managing the migration to digital information services", Washington 2011 : [recenzja] Piotr Karwasińsk s. 385-390
Autorzy s. 391-392