Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali Alicja Szulc Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 7-32
Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Sonia Wronkowska s. 33-48
Spuścizna rodziny Flatauów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich Alina Domańska s. 49-82
"Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917" : Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności Jakub Skutecki s. 83-121
Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu Ryszard Nowicki s. 123-134
Poznań i jego mieszkańcy XIX wieku w pamiętnikarskim dziele "Przechadzki po mieście" Marcelego Mottego Izabela Wyszowska s. 135-170
Z dalekiej Galicji do Wiednia : Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity Aleksandra Wiśniewska s. 171-192
Polskie biblioteki i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowym Wolfgang Kessler s. 193-208
„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca Artur Jazdon Krystyna Jazdon s. 209-218
Kodeks magistra Hieronima Szwarca : przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie Alicja Szulc s. 219-234
Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii Svein Arne Solbakk s. 235-246
Jadwiga Drukarczyk Hanna Andruszko Katarzyna Gmerek s. 247-249
"Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku", Magdalena Przybysz-Stawska, Łódź 2013 : [recenzja] Helena Olszewska Magdalena Przybysz-Stawska (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki", Leonard Rosadziński, Poznań 2014 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Leonard Rosadziński (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych", Łukasz Kołodziejczyk, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Jacek Wojciechowski Łukasz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944–1959", Dorota Degen, Toruń 2014 : [recenzja] Piotr Nowak Dorota Degen (aut. dzieła rec.) s. 265-271
Autorzy s. 273
Najważniejsze zasady redagowania tekstów przygotowywanych dla „Biblioteki” s. 275-276