Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteki w starożytnym Egipcie Hieronim Kaczmarek s. 5, 9-23
Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Małgorzata Idczak s. 25-47, 5
Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich Ryszard Nowicki s. 49-62, 5-6
Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w latach 1832-1863 Ewa Wichlińska s. 6, 63-80
Drukarstwo Kaliskie do 1914 roku Danuta Wańka s. 6-7, 81-95
Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1908-1911) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu Danuta Płygawko s. 7, 97-121
Konsorcja biblioteczne Jacek Wojciechowski s. 123-134, 7
Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych Piotr Nowak s. 135-142, 7-8
Functional requirements for bibliographic records (FRBR) - nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak s. 143-153, 8
Austriacka Biblioteka Narodowa - portret praktyczny Aleksandra Wiśniewska s. 155-176, 8
Union Catalogues in the digital age Mirosław Górny Jan Andrzej Nikisch s. 177-186, 8
Książka - przeżytek czy przyszłość kultury? Krzysztof Szymoniak s. 187-202
Przyczynek do historii "prohibitów" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980-1989 Zbigniew Sławiński s. 203-209
Chipy - nowa jakość w bibliotekach Hanna Andruszko s. 211-227
Wywiad z mgr Ewą Hüll-Hubeck z Autriackiej Biblioteki Narodowej Ewa Hüll-Hubeck Aleksandra Wiśniewska s. 229-231
Biblioteka Uniwersytecka : przedsiębiorstwo przyjazne dla użytkownika Rainer-Maria Kiel s. 233-245
"Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy", Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter, Wałbrzych 2003 : [recenzja] Justyna Łopaczyk Irena Borecka (aut. dzieła rec.) Sylwia Wontorowska-Roter (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Miniksiążki. Co to takiego?", Tadeusz Hussak, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Andrysiak Tadeusz Hussak (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914)", Danuta Wańka, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Danuta Wańka (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych ", oprac. A. Mężyński, przy współpracy H. Łaskarzewskiej, Warszawa 2003 : [recenzja] pio Nowak A. Mężyński (aut. dzieła rec.) H. Łaskarzewska (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych", Warszawa 2003 : [recenzja] Justyna Łopaczyk s. 260-262
"Studia nad językiem, informacją i komunikacją", pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka, Poznań 2003 : [recenzja] Artur Jazdon Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Effective financial planning for library and information services", Duncan McKay, London 2003 : [recenzja] Hanna Andruszko Duncan McKay (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Johannes Gutenberg i początki ery druku", Jan Pirożyński, Warszawa 2003 : [recenzja] Zygmunt Poznański Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 269-274
Janina Dydowicz (03.09.1930-16.12.2003) : wspomnienie pośmiertne Artur Jazdon s. 275-280
Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz Artur Jazdon s. 281-286
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003 Artur Jazdon s. 287-313
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003 Danuta Czaja s. 315-339
Autorzy s. 341