Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Reymontiana" wśród nowych nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : przyczynek do historii włoskiej kolekcji pamiątek po Reymoncie zgromadzonych przez panie z rodziny Niemierów Maria Jagielska s. 9-18
Nowe listy Reymontów z lat 1908-1913 do Salomei, Julii i Zofii Niemierów Maria Jagielska s. 19-25
Fragment reymontowskiego księgozbioru z Kołaczkowa (?) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Jan Aleksiński s. 26-33
Protokół z pewnej narady czyli mały przyczynek do czasów gdy bibliotekarze byli "inżynierami dusz" Zygmunt Poznański s. 34-46
Uwagi o sztuce przekładu : (zwierzenia pisarza) Bogumił Skoczyński Andrzej Szczypiorski s. 47-56
Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) - przyjaciel literatury polskiej Bogumił Skoczyński s. 57-63
Biblioteka i Czytelnia Austriacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ewa Lembicz s. 64-76
Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Ewa Rodzielska s. 77-86
Wdrożenie systemu bibliotecznego "Horizon" w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Artur Jazdon Anna Rucińska-Nagórny s. 87-97
Kurs szkoleniowy dla specjalistów informacji prawniczej Asse College Europe Haga październik 1999 Tomasz Olszewski s. 98-105
"Historia Polonica" Jana Długosza z roku 1614 odnaleziona Wiesław Wydra s. 107-112
RBT (Riksbibliotektjenesten) : państwowy organ do spraw dokumentacji specjalistycznej i bibliotek naukowych w Norwegii Justyna Iwaszkiewicz s. 113-118
Jerzy Młodziejowski - w 15 lecie śmierci Artur Jazdon s. 119-123
Uwagi na marginesie wystawy "Polacy w Rumunii - 60 rocznica" Juliana Grażyńska s. 124-126
Martin-Opitz-Bibliothek w Herne : partner Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wolfgang Kessler Bernhard Kwoka (tłum.) s. 127-131
Glossa Andrzej Jazdon s. 132
"Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych", Mirosław Górny, Poznań 1999 : [recenzja] Artur Jazdon Mirosław Górny (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Uprawlenije Sowremiennoj bibliotekoj. Natolnaja kniga menedżera", Moskwa 1999 : [recenzja] Zbigniew Sławiński s. 135-136
"Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej : informator", oprac. Grażyna Lewandowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Alicja Spaleniak Grażyna Lewandowicz (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Każdy sądzi według siebie", czyli odpowiedź na recenzję Andrzej Padziński Anna Paluszkiewicz Maria Śliwińśka s. 138-140
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM za rok 1999 Danuta Czaja Artur Jazdon s. 141-169
Autorzy s. 170