Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego Aleksandra Ochmańska s. 7-16
Zarys dziejów księgozbioru Augusta Cieszkowskiego Ewa Kołodzińska s. 17-43
Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego "Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki" Justyna Łopaczyk s. 44-54
Kalendarze poznańskie okresu zaborów Artur Jazdon s. 55-77
Od celtofilii do celtologii : zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM Katarzyna Gmerek s. 78-89
Teatralna kolekcja Andrzej Jazdon s. 90-108
Uwagi o typologii bibliotek Jacek Wojciechowski s. 109-122
Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999 Alicja Spaleniak s. 123-139
Katalogowanie dokumentów elektronicznych : polska norma Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak s. 140-162
Dublin Core - nowoczesny format opisu metadanych Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak s. 163-172
Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Århus (Dania) Svend Larsen Tomasz Olszewski s. 173-184
Wdrożenie modułu czasopisma systemu Horizon w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Hanna Wesołowska-Mis s. 185-193
Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku Wiesław Wydra s. 195-197
Swisztowskie czitaliszte : początki oraz stan obecny Jerzy Hatłas Michał Jan Pająkowski s. 198-202
Nieznane wiersze Marcina Molskiego Andrzej Jazdon s. 203-207
Mirosława Stempniewicz (1921-2001) A. Nowakowski s. 208-209
"Enciklopedija knižnogo dela", Moskva 1998 : [recenzja] Zbigniew Sławiński s. 211-214
"Measuring quality : international guidelines for performance measurement in academic libraries", Roswitha Pol, München 1996 : [recenzja] Hanna Andruszko Roswitha Pol (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Miscellanea informatologica", pod red. M. Górnego i P.Nowaka, Poznań 2001 : [recenzja] Piotr Nowak Mirosław Górny (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 Artur Jazdon s. 221-247
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2000 Danuta Czajowa s. 248-264