Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały Związku Patriotów Polskich okręgu lwowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : część pierwsza. Akcja repatriacyjna polskich dóbr kultury z Ukrainy w latach 1945-1946 Maria Jagielska s. 4, 5-19
Wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku : przyczynek do ikonografii historii miasta Poznania Jakub Skutecki s. 21-31, 4
Pałac w Ciążeniu i jego funkcje biblioteczne Andrzej Bendziński s. 33-37, 4
Gromadzenie i wykorzystanie czasopism bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-1998 Helena Olszewska s. 39-42, 4
Dostępność elektronicznych czasopism naukowych : drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja Zdzisław Szkutnik s. 4, 43-56
Raport o stratach Biblioteki Narodowej : z notatek Adolfa Chybińskiego Andrzej Jazdon s. 57-59
O jednym kalendarzu zagubionym a drugim odnalezionym oraz o wojnie trojańskiej Wiesław Wydra s. 61-67
Artur M. Górski "Biblioman" : z dziejów pewnego motywu Zygmunt Poznański s. 69-75
Kartka z łódzkiego getta Zygmunt Poznański s. 77-80
Niezrealizowane plany Stübbena : zapomniane kartki z "Posener Tageblatt" Jakub Skutecki s. 81-84
"Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim", oprac. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt, Warszawa 1998 : [recenzja] Artur Jazdon Ivor Kempa (aut. dzieła rec.) Teresa Wildhardt (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe", Bronisław Zyska, Katowice 1998 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Bronisław Zyska (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)", Kraków 1998 : [recenzja] Hanna Warnke s. 89-92
"Problemy i metody nauki o informacji", Poznań 1998 : [recenzja] Teresa Dachtera s. 92-95
"Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : materiały konferencyjne, Poznań 19-20 marca 1998", red. Halina Ganińska, Poznań 1998 : [recenzja] Alicja Spaleniak Halina Ganińska (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji : materiały na międzynarodową konferencję, Kraków 16-19.11.1998", Warszawa 1998 : [recenzja] Maria Śliwińska s. 97-100
Dr Leszek Cais (1937-1996) Hanna Warnke s. 101-103
O tych, którzy odeszli Andrzej Nowakowski s. 104-106
Pamięci Kornela Michałowskiego Teresa Chylińska Andrzej Jazdon Romuald Połczyński Andrzej Spóz Janina Tatarska Antoni Wójcicki Janusz stęszewski s. 107-117
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 Artur Jazdon s. 118-138
Autorzy s. 140