Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emily i Dorothea Gerard - nieznane pisarki szkockie w Polsce Katarzyna Gmerek s. 11-26, 7
Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1920-1935) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu Danuta Płygawko s. 27-54, 7
WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii Piotr Nowak s. 55-74, 8
Lean management – nowoczesna strategia zarządzania : propozycja dla bibliotek Mariusz Nowak s. 75-94, 8
Miejsce biblioteki w medializacji nauki Artur Jazdon s. 8, 95-110
Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета – от библиотеки печатных фондов к библиотеке электронных ресурсов Bogumił Skoczyński s. 111-140, 9
Materiały z konferencji Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Kórnik-Poznań 26 listopada 2004 : słowo od Redakcji "Biblioteki" s. 141-142
Bracia czescy – kalwiniści – ewangelicy reformowani : problem terminologii Jolanta Dworzaczkowa s. 143-148
Geneza i losy Postylli na ewangelie Jana Bytnera Jolanta Dworzaczkowa s. 149-153
Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI Katarzyna Meller s. 155-163
Źródła i materiały do dziejów braci w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie Kamila Szymańska s. 165-174
O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich Wiesław Wydra s. 175-181
Polskie strony www bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy Żaneta Szerszknis s. 183-189
Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism Aleksandra Mikołajska s. 191-196
Biblioteka Uniwersytecka w Bambergu. Biblioteka "młodego uniwersytetu w starym mieście” Sebastian Köppl Renata Piejko (tłum.) s. 197-210
"Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej", pod red. M. Kocójowej, Kraków 2004 : [recenzja] M. Kocójowa Piotr Nowak s. 211-218
"Ten years, Ten trends. The Digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four", Los Angeles 2004 : [recenzja] Hanna Andruszko s. 219-224
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] Ryszard Nowicki Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004 Artur Jazdon s. 229-252
Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2004 Danuta Czaja s. 253-277
Autorzy s. 279