Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motyw biblioteki w literaturze Jerzy Kałążny s. 3, 5-14
Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w. Aleksandra Ochmańska s. 15-34, 3
Biblioteki klasztorne w Lądzie - historia i współczesność Andrzej Bendziński s. 3, 35-39
Stanisław Taborowski - zapomniany skrzypek i kompozytor XIX wieku w świetle korespondencji do Pauliny Wilkońskiej z lat 1854-1860 Jan Pyzio s. 3, 41-54
Zagadka tryptykowego obrazka znalezionego w inkunabule Katarzyna Krzak s. 3, 55-60
Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy : próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Spaleniak s. 3-4, 61-69
Czasopisma elektroniczne - szanse i problemy Zdzisław Szkutnik s. 4, 71-84
Zarządzanie biblioteką wirtualną Hanna Warnke s. 4, 85-93
Przyczynek do planowania kadry w bibliotekach naukowych na przykładzie regulaminu bibliotek szkół wyższych w Rosji Ryszard Bandurski Andrzej Nowakowski s. 4, 95-99
Współcześni wydawcy w Poznaniu Monika Kundera s. 101-110
"Répertoire international de la presse musicale" : udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk s. 111-116
Analityczny model przetargu na dostawę czasopism zagranicznych w prenumeracie dla wielkich bibliotek uczelnianych w Polsce Bogumił Skoczyński s. 117-129
Powódź w Polsce Sharon Connell Tomasz Olszewski (tłum.) s. 131-134
Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków Andrzej Nowakowski s. 135-140
Nowe możliwości kształcenia zawodowego Ewelina Kowalowa s. 141-142
Muzeum Jana Gutenberga w Moguncji Hanna Warnke s. 143-146
BNF - najnowocześniejsza biblioteka świata? Teresa Dachtera s. 147-152
"Katalog dzieł Fryderyka Chopina", Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Jazdon Józef Michał Chomiński (aut. dzieła rec.) Teresa Dalila Turło (aut. dzieła rec.) s. 153-161
"Organizacja i zarządzanie w bibliotekach", Jacek Wojciechowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Ryszard Bandurski Jacek Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995", Zofia Sokół, Rzeszów 1998 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939", Piotr Nowak, Poznań 1997 : [recenzja] Artur Jazdon Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkół wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa : materiały z konferencji Kielce-Ameliówka 17-19 marca 1997", Kielce 1997 : [recenzja] Alicja Spaleniak s. 166-169
Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach dr Zofii Kaweckiej Wiesław Wydra s. 172-178
Kornel Michałowski Andrzej Jazdon s. 179-182
Henryk Dąbrowski 1926-1997 Aldona Chachlikowska s. 183-184
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1997 Artur Jazdon s. 185-206
Autorzy s. 208