Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim Agnieszka Pawłowska s. 7-20
"Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” Andrzej Nowakowski Leonard Rosadziński s. 21-31
Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku : recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera "Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki" Dagmara Bubel s. 33-52
Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937 Aleksandra Wiśniewska s. 53-76
Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy Zyta Szymańska s. 77-107
Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali Hanna Grabowska s. 109-118
Od misji do strategii personalnej biblioteki : studium teoretyczne Małgorzata Dąbrowicz s. 119-136
Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne Rafał T. Prinke s. 137-147
Wielki apetyt na „miniburgera” : o problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21 Anna Kowalska Agnieszka Szczecińska s. 149-162
Od iluminatorstwa do grafiki książkowej : kilka uwag o graficznych pracach Mistrza "Collectarium" wawelskiego Katarzyna Krzak-Weiss s. 163-178
"Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” Katarzyna Gmerek s. 179-200
Z adresownika poetki : śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich Monika Chuda s. 201-213
Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Bożena Świstek-Oborska s. 215-245
Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej : analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961) Agnieszka Górska s. 247-259
Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Iwona Pempera s. 261-268
Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu Maria Wanda Sidor s. 269-284
Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg) Patricia Kennedy Grimsted Tomasz Olszewski s. 285-317
"Joint-use Libraries: Libraries for the future", Sarah McNicol, Oxford 2008 : [recenzja] Hanna Andruszko Sarah McNicol (aut. dzieła rec.) s. 319-325
"Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe", Janusz Sowiński, Kraków 2009 : [recenzja] Rafał Wójcik Janusz Sowiński (aut. dzieła rec.) s. 327-329
Agnieszka Szczecińska (26.08.1974-23.01.2010) Katarzyna Karasiak s. 331-332
Jerzy Poprawski (8.05.1935-6.03.2010) Andrzej Nowakowski s. 333-334
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2009 art Jazdon s. 335-362
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno- -informacyjnym UAM za rok 2009 Danuta Czaja s. 363-393
Autorzy s. 395-396